Please fill this field
Miroslav RADAČOVSKÝ Miroslav RADAČOVSKÝ
Miroslav RADAČOVSKÝ

Nezařazení poslanci

Slovensko - Independent (Slovensko)

Datum narození : , Lutina

Úvodní stránka Miroslav RADAČOVSKÝ

Člen

IMCO
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
D-RU
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
D-MD
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko
DEPA
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Náhradník

AFET
Výbor pro zahraniční věci

Poslední činnosti

Obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů (B9-0192/2020) SK

19-06-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Kolegovia z Európskeho parlamentu, ktorí pripravovali toto Uznesenie, hneď v bode 1. deklarujú, že „Európsky parlament víta obnovenie trestného stíhania českého predsedu vlády v súvislosti s jeho účasťou v projekte Bocianie hniezdo; verí, že české súdnictvo bude v tejto veci postupovať nezávisle a nebude podliehať nijakému politickému vplyvu;“.
Ak platí druhá veta tohto bodu, čo samozrejme platí, pretože do súdnictva by v žiadnom prípade nemala zasahovať žiadna iná moc, tak nechápem opodstatnenie tohto uznesenia. Ako právnik a ako bývalý sudca môžem povedať, že tzv. teória zdania nezávislosti a nestrannosti súdnictva je narušená, ak dôjde k akémukoľvek vplyvu. Preto som odmietol toto uznesenie podporiť svojím hlasom.

Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SK

19-06-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Po vypuknutí krízy v dôsledku ochorenia COVID-19 sa do nelichotivého stavu dostala aj svetová ekonomika a jedným z najpostihnutejších sektorov sa stal cestovný ruch. Tento segment viaže na seba rôzne ďalšie sektory hospodárstva, nie sú to len cestovné kancelárie a dopravcovia. Uznesenie, o ktorom sa hlasovalo, upozorňuje na rôzne ťažkosti a medzi iným vyzýva Komisiu aj na vytvorenie európskeho systému cestovných záruk. Upozorňoval som, že vydávanie cestovných poukážok nie je dostatočným opatrením a veľmi kvitujem, že Európsky parlament zahrnul do znenia uznesenia aj výzvu, ktorej podstata spočíva v tom, aby boli cestujúci nabádaní na kúpu cestovného poistenia. Je to určite lepšia forma ochrany svojich prostriedkov, ako cestovné poukážky, kde v dôsledku krízy málokto čo i len tuší, ako sa kríza vyvinie ďalej a či vôbec niektorí, ktorí radi cestovali, budú opätovne ochotní sa vrátiť k poznávaniu sveta. Pretože cestovné poukážky, hoci aj s neobmedzenou platnosťou či už na dobu alebo osobu, nútia spotrebiteľov konať určitým spôsobom, ktorí im nemusí vyhovovať. Som rád, že toto uznesenie reflektuje aj moje myšlienky, a preto som ho svojím hlasom v pléne podporil.

Správní spolupráce v oblasti daní: prodloužení některých časových lhůt v důsledku pandemie COVID-19 (C9-0134/2020) SK

19-06-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Jedným z najväčších problémov, ktorým Európska únia a jej členské štáty čelia, sú okrem terorizmu a organizovaného zločinu aj daňové úniky. Aby sa predchádzalo daňovým únikom, bolo do pléna preložené legislatívne uznesenie, ktorým sa menili určité pravidlá. Keďže som toho názoru, že Európska únia a predovšetkým jej členské štáty by mali dbať na svoje financie a ochraňovať tým záujmy svojich občanov, toto uznesenie som podporil svojím hlasom.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg