Please fill this field
Alexis GEORGOULIS Alexis GEORGOULIS
Alexis GEORGOULIS

skupina Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

Člen

Řecko - Coalition of the Radical Left (Řecko)

Datum narození : , Larisa

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Alexis GEORGOULIS

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO ke zprávě o Turecku – výroční zpráva o pokroku za rok 2019 a 2020

29-10-2020 PETI_AD(2020)648437 PE648.437v02-00 PETI
Emmanouil FRAGKOS

OPINION on the Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 EN

07-09-2020 PETI_AD(2020)646879 PE646.879v03-00 PETI
Yana TOOM

STANOVISKO s doporučeními Komise k rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

STANOVISKO k právům duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: zlepšování fungování jednotného trhu

22-07-2020 CULT_AD(2020)648287 PE648.287v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

STANOVISKO k aktu o digitálních službách a otázkách týkajících se základních práv

20-07-2020 CULT_AD(2020)648588 PE648.588v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online

20-07-2020 CULT_AD(2020)648593 PE648.593v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

STANOVISKO k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

16-07-2020 CULT_AD(2020)650553 PE650.553v02-00 CULT
Romeo FRANZ

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Christian EHLER

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) 2021–2027: Podpora talentů a kapacity pro inovace v Evropě

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg