Please fill this field
Alexander ALEXANDROV YORDANOV Alexander ALEXANDROV YORDANOV
Alexander ALEXANDROV YORDANOV

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Bulharsko - Union of Democratic Forces (Bulharsko)

Datum narození : , Varna

Otázky k ústnímu zodpovězení Alexander ALEXANDROV YORDANOV

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg