Please fill this field
Manuela RIPA Manuela RIPA
Manuela RIPA

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance

Členka

Německo - Ökologisch-Demokratische Partei (Německo)

Otázky k písemnému zodpovězení (včetně odpovědí) Manuela RIPA

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg