Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

skupina Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

Členka

Česko - Komunistická strana Čech a Moravy (Česko)

Datum narození : , Nový Jičín

Úvodní stránka Kateřina KONEČNÁ

Členka

IMCO
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
TRAN
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
DSCA
Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie
DEPA
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Náhradnice

ENVI
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
D-RS
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

Poslední činnosti

Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 (B9-0229/2020)

23-07-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. července 2020 o závěrech mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 jsem v hlasování podpořila. Jedním z hlavních důvodů bylo, že v konečné dohodě došlo ke snížení podílu grantů, které měly jít do oblasti zdravotnictví, investic a na pomoc regionům, které budou postiženy přechodem na tzv. zelenou ekonomiku. Navrhované škrty v oblasti vzdělávání, digitální transformace a inovací ohrožují budoucnost příští generace Evropanů, když je nedostatečně připravují na výzvy budoucnosti. Tohle je přesně to, co ukazuje tupost politiky škrtů - teď potřebujeme ušetřit, ale v budoucnosti za to draze zaplatíme. Není přitom žádným tajemstvím, že je to pravě vzdělávaní, kde evropské státy začínají zaostávat. Navrhované škrty se týkající dále programů na podporu transformace uhelných regionů. Chudé uhelné regiony, které stoji díky Zelenému údělu na velmi zásadní křižovatce, musí získat pomoc od EU na transformaci, nebo se z nich stanou regiony bez jakékoliv budoucnosti. U nás se to týká regionů Karlovarska, Ústecka a Moravskoslezského kraje. Tyto české a moravské regiony přišly oproti původnímu návrhu o 54 miliard Kč. Doufám, že se nám podaří tlakem Evropského parlamentu vyjednat změny ve výše zmíněných oblastech. Je to v zájmu i České republiky.

REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem EN

22-07-2020 A9-0142/2020 PE650.394v02-00 ENVI
Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

OPINION with recommendations to the Commission on framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

16-07-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v02-00 TRAN
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem
Valter FLEGO
Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Na platformě EP NEWSHUB

Před 75 lety shodily Spojené státy americké atomovou bombu na japonské město Hirošima. Tento akt znamenal smrt pro celkem zhruba 300.000 osob, zničení města a zasetí strachu do srdcí mnoha generací po celém světě. Nikdy více. #Hiroshima75 https://t.co/xpjvXLPCTf 

Jsem velmi ráda, že Česká republika umí dát jasně najevo, že je ochotna a schopna pomoct ostatním zemím v těžké situaci. Včerejší masivní výbuch v Bejrútu by neměl mít pouze mediální ohlas, ale hlavně by měl vést k vlně solidarity a pomoci. #LebanonExplosion #Beirut https://t.co/MnGU8bnQTs 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg