Please fill this field
Jan ZAHRADIL Jan ZAHRADIL
Jan ZAHRADIL

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen předsednictva

Česko - Občanská demokratická strana (Česko)

Datum narození : , Praha

7. volební období Jan ZAHRADIL

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
 • 16-07-2009 / 17-02-2010 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Místopředseda
 • 18-02-2010 / 07-03-2011 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Místopředseda
 • 08-03-2011 / 12-12-2011 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Předseda
 • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Místopředseda

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Česko)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 08-03-2011 / 12-12-2011 : Konference předsedů
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro mezinárodní obchod

Náhradník

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro lidská práva
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 08-09-2010 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro lidská práva

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k roli Pákistánu v regionu a jeho politickým vztahům s EU

04-12-2013 DEVE_AD(2013)521550 PE 521.550v02-00 DEVE
Jan ZAHRADIL

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými

05-06-2012 DEVE_AD(2012)478666 PE 478.666v03-00 DEVE
Jan ZAHRADIL

STANOVISKO k zahájení spolupráce s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky: Strategický přístup k zabezpečeným, udržitelným a konkurenceschopným dodávkám energie

27-03-2012 INTA_AD(2012)478668 PE 478.668v02-00 INTA
Jan ZAHRADIL

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k současným výzvám a možnostem obnovitelné energie na evropském trhu s energií

11-03-2013 INTA_AD(2013)502196 PE 502.196v03-00 INTA
Yannick JADOT

STANOVISKO k rozvojovým aspektům práv duševního vlastnictví na genetické zdroje: dopadu na snížení chudoby v rozvojových zemích

27-11-2012 INTA_AD(2012)497979 PE 497.979v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci

17-09-2012 INTA_AD(2012)492566 PE 492.566v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg