Please fill this field
Jan ZAHRADIL Jan ZAHRADIL
Jan ZAHRADIL

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen předsednictva

Česko - Občanská demokratická strana (Česko)

Datum narození : , Praha

8. volební období Jan ZAHRADIL

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 13-12-2016 / 10-01-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 11-01-2017 / 15-01-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 05-07-2017 / 24-10-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 25-10-2017 / 07-01-2018 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 08-01-2018 / 03-07-2018 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Občanská demokratická strana (Česko)

Místopředseda

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod

Poslanci

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod

Náhradník

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 14-07-2014 / 18-05-2016 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 17-06-2016 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozvoj

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví

25-01-2019 DEVE_AD(2019)630496 PE630.496v02-00 DEVE
Jan ZAHRADIL

STANOVISKO k rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví

25-01-2019 DEVE_AD(2019)630528 PE630.528v02-00 DEVE
Jan ZAHRADIL

STANOVISKO k nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice

16-03-2016 DEVE_AD(2016)575219 PE575.219v02-00 DEVE
Jan ZAHRADIL

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních preferencí

24-01-2019 DEVE_AD(2019)629507 PE629.507v02-00 DEVE
Frank ENGEL

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

05-12-2018 INTA_AD(2018)628720 PE628.720v03-00 INTA
David BORRELLI

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Evropského parlamentu a Rady

14-11-2018 DEVE_AD(2018)627590 PE627.590v03-00 DEVE
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Stav vztahů mezi EU a USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok) EN

12-09-2018

I have decided to vote in favour of this vote, principally for economic motives. With the largest trade relation in the world of over $1 trillion, it is imperative to maintain positive relations with the United States. While there are some threats in the domain of trade from the current administration in the U.S., it is not the time for European protectionism. We must seek solutions, not by responding in kind, but by following rules-based processes in the WTO with other members, since we are unable to seek a permanent exemption from American tariffs. Simultaneously we must continue dialogue between EU and U.S. on eventually agreeing on deep and ambitious FTA. Nonetheless, our current trade disputes should not change our position on national security and defence cooperation. The 2018 adoption of the Permanent Structured Cooperation (PESCO) is ineffective and creates redundancy with the ongoing NATO membership of the majority of EU member-states. The best policy is to continue developing our strong relations with the U.S. and maintain the deep and strategic partnership transatlantic link through NATO. We share the same values and must remain close allies.

Situace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou (A8-0252/2018 - Bas Belder) EN

12-09-2018

I decided to abstain on this vote. China is an important strategic partner of the EU. The enormous and expanding market of China brings many potential economic benefits to all of Europe. China is currently the EU’s second largest trading partner, only after the US, and the total trade figure is expected to grow. It is especially important to uphold a strong partnership with China now, when it is expanding on the international stage with programmes like Xi Jinping’s One Belt One Road agenda. This enormous programme spans the continent of Asia to the outer reaches of the European Union, and even provides prospective infrastructure programmes in southeastern Europe. However, our trade relations must be based on free and fair conditions. We must address the issue of state subsidies in Chinese exports as well as the question of intellectual property rights that are not sufficiently enforced by the Chinese Government.

Evropský sbor solidarity (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) EN

11-09-2018

. ‒ I have decided to vote against the proposed European Solidarity Corps (ECS). While this initiative may sound favourable on the surface, when one takes into consideration the details of the proposal it becomes quite clear that it is not cost effective. Back in 2007, we had a very similar proposal known as the European Voluntary Service in which only 35 000 young people participated at the cost of EUR 885 million over 7 years (2007-2013). This new proposal attempts to attract 100 000 young people with a budget of only EUR 375.6 million in three years (2018- 2020), a measure which is economically infeasible. Also, with a plethora of volunteer opportunities for young people including: the Erasmus+ program, the European Social Fund and the Youth Employment Initiative, it is completely unnecessary to fund another expensive program which has a parallel aim. Finally, the proposal is a clear overreach of EU competence, volunteering is a positive activity which benefits young people, however it should be mainly organised on national level, where most of the projects take place anyway.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zákazu žebrání dětí a dětského doprovodu žebrajících osob

25-03-2015 P8_DCL(2015)0011 Nevzato v potaz
Richard SULÍK Nicola CAPUTO Branislav ŠKRIPEK Jan ZAHRADIL José BLANCO LÓPEZ Martina DLABAJOVÁ Marcus PRETZELL Kosma ZŁOTOWSKI Joachim STARBATTY Ivan ŠTEFANEC
Datum zahájení : 25-03-2015
Platné do : 25-06-2015
Počet signatářů : 104 - 07-07-2015

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg