Jan ZAHRADIL
Jan ZAHRADIL
Česko

Datum narození : , Praha

9. volební období Jan ZAHRADIL

Politické skupiny

 • 02-07-2019 / 12-06-2023 : skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 13-06-2023 / 15-07-2024 : skupina Evropských konzervativců a reformistů - Místopředseda

Národní strany

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Občanská demokratická strana (Česko)

Místopředseda

 • 10-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Výbor pro mezinárodní obchod

Poslanci

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 18-10-2021 / 15-07-2024 : Delegace v Parlamentním shromáždění pro partnerství EU–Spojené království

Náhradník

 • 23-07-2019 / 31-12-2023 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 10-02-2020 / 19-01-2022 : Výbor pro rozvoj
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Výbor pro rozvoj
 • 12-01-2024 / 15-01-2024 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění OAKTS–EU
 • 12-01-2024 / 15-01-2024 : Delegace v Parlamentním shromáždění Afrika–EU

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro reformy a růst pro země západního Balkánu

20-02-2024 INTA_AD(2024)758090 PE758.090v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

STANOVISKO Vytváření komplexní evropské strategie pro přístavy

29-11-2023 INTA_AD(2023)750079 PE750.079v02-00 INTA
Iuliu WINKLER

STANOVISKO o úloze rozvojové politiky EU při transformaci těžebního průmyslu pro udržitelný rozvoj v rozvojových zemích

20-07-2023 INTA_AD(2023)749291 PE749.291v02-00 INTA
Emmanuel MAUREL

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Situace v oblasti lidských práv v Íránu, zejména situace politických vězňů odsouzených k trestu smrti

01-07-2020 O-000045/2020 Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Další parlamentní činnost

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené předsednictvu, Konferenci předsedů a kvestorům

Poslanci mohou klást předsedovi Parlamentu otázky týkající se plnění úkolů předsednictva, Konference předsedů a kvestorů. Čl. 32 odst. 2 jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Prohlášení

Poslanec podepsal všechna níže uvedená prohlášení, ačkoli podpis není v on-line kopii viditelný.

Schůze

Political situation after elections

Poslanci
ZAHRADIL Jan
Datum a místo:
European Parliament, Brussels
Ve funkci:
Poslanci
Schůzka s:
EUTOP Europe GmbH

Post-election situation in EP

Poslanci
ZAHRADIL Jan
Datum a místo:
European Parliament, Brussels
Ve funkci:
Poslanci
Schůzka s:
EUTOP Europe GmbH

EU-Asian relations

Poslanci
ZAHRADIL Jan
Datum a místo:
European Parliament, Strasbourg
Ve funkci:
Poslanci
Schůzka s:
ICAPP