Elisabeth MORIN-CHARTIER
Elisabeth MORIN-CHARTIER
Francie

Datum narození : , Ceaux-en-Couhé

8. volební období Elisabeth MORIN-CHARTIER

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka

Národní strany

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francie)
 • 30-05-2015 / 20-02-2018 : Les Républicains (Francie)
 • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Indépendant (Francie)

Kvestorka

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Evropský parlament
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Evropský parlament

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Kvestoři
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Kvestoři
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradnice

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro kulturu a vzdělávání

Hlavní parlamentní činnost

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci

18-02-2016 EMPL_AD(2016)571679 PE571.679v02-00 EMPL
Elisabeth MORIN-CHARTIER

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o chudobě: z hlediska rovnosti žen a mužů

28-01-2016 CULT_AD(2016)569689 PE569.689v02-00 CULT
Silvia COSTA

STANOVISKO k doporučením Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA)

03-12-2015 EMPL_AD(2015)567760 PE567.760v02-00 EMPL
Thomas HÄNDEL

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o ochraně dětí uvězněných rodičů

12-09-2016 P8_DCL(2016)0084 Nevzato v potaz
Patrizia TOIA Jean LAMBERT Marian HARKIN Nathalie GRIESBECK Elisabeth MORIN-CHARTIER Anna Maria CORAZZA BILDT Sergio Gaetano COFFERATI Silvia COSTA Luigi MORGANO Caterina CHINNICI
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 276 - 13-12-2016

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ pro podporu náboženské svobody v Pákistánu a odsouzení neoprávněného zadržení paní Asie Bibiové

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Nevzato v potaz
Antonio TAJANI Mairead McGUINNESS Jan OLBRYCHT Patrizia TOIA Elisabeth MORIN-CHARTIER Dennis de JONG Peter van DALEN Cristian Dan PREDA David Maria SASSOLI Silvia COSTA György HÖLVÉNYI Marijana PETIR Lars ADAKTUSSON Massimiliano SALINI
Datum zahájení : 25-05-2016
Platné do : 25-08-2016
Počet signatářů : 282 - 25-08-2016

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o všeobecném přístupu ke zdravotní péči o matky

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Nevzato v potaz
Filiz HYUSMENOVA Jean LAMBERT Nathalie GRIESBECK Gabriele ZIMMER Marc TARABELLA Elisabeth MORIN-CHARTIER Louis MICHEL Mariya GABRIEL Ivan JAKOVČIĆ Caterina CHINNICI Jana ŽITŇANSKÁ Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 174 - 25-05-2016

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.