Francesco
FERRARI

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 6. volební období Francesco FERRARI

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k aspektům regionálního rozvoje souvisejícím s dopadem cestovního ruchu na pobřežní oblasti

04-11-2008 TRAN_AD(2008)412095 PE 412.095v02-00 TRAN
Francesco FERRARI