Please fill this field
Angelika NIEBLER Angelika NIEBLER
Angelika NIEBLER

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Členka

Německo - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Německo)

Datum narození : , München

6. volební období Angelika NIEBLER

Politické skupiny

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka předsednictva

Národní strany

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Německo)

Předsedkyně

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Poslanci

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se státy Perského zálivu včetně Jemenu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konference předsedů výborů
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se státy Perského zálivu včetně Jemenu

Náhradnice

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu

all-activities

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008

18-09-2007 ITRE_AD(2007)390456 PE 390.456v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uchovávání údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v odvětví elektronických komunikací, kterou se mění směrnice 2002/58/ES

23-11-2005 ITRE_AD(2005)364724 PE 364.724v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

STANOVISKO Postup přiznání a odejmutí statutu uprchlíka v členských státech

18-03-2005 ITRE_AD(2005)349832 PE 349.832v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o významu svobodných povolání pro Evropu

16-06-2008 P6_DCL(2008)0056 Nevzato v potaz
Angelika NIEBLER Stefano ZAPPALA' Patrizia TOIA Françoise GROSSETÊTE Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES
Datum zahájení : 16-06-2008
Platné do : 23-10-2008
Počet signatářů : 209 - 23-10-2008

Prezenční listina

Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg