Neena GILL Neena GILL
Neena GILL
Spojené království

9. volební období Neena GILL

Politické skupiny

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Spojené království)

Předsedkyně

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegace pro vztahy s Japonskem

Místopředsedkyně

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Poslanci

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Hospodářský a měnový výbor
 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Konference předsedů delegací

Náhradnice

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Výbor pro zahraniční věci
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Podvýbor pro lidská práva
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Práva původních obyvatel (rozprava) EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-271-0000)

Burundi, zejména svoboda projevu EN

16-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-16(4-048-0000)

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00 AFET
Michael GAHLER

Další parlamentní činnost

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.