Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

skupina Renew Europe

Člen

Nizozemsko - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nizozemsko)

Datum narození : , Makkinga

Úvodní stránka Jan HUITEMA

Člen

ENVI
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
PECH
Výbor pro rybolov
D-US
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Náhradník

AGRI
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
D-BR
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou

Poslední činnosti

Rostliny získané některými novými genomickými technikami a potraviny a krmiva z těchto rostlin (rozprava) NL

06-02-2024 P9_CRE-PROV(2024)02-06(2-169-0000)
Příspěvky při rozpravách v plénu

Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: úpravy kritérií velikosti pro mikropodniky a malé, střední a velké podniky nebo skupiny (B9-0493/2023) NL

13-12-2023
Písemná vysvětlení hlasování

De VVD is groot voorstander van lastenverlichting voor bedrijven. Daarom heeft de VVD voor het aanpassen van de mkb-definitie gestemd, waardoor er minder bedrijven onder de Europese rapportageverplichtingen vallen, gerekend vanaf het boekjaar 2023.
Tegelijkertijd is deze lastenverlichting slechts een kleine eerste stap, want hier mag het, wat de VVD betreft, niet bij blijven. In het huidige economische klimaat moeten mkb-bedrijven meer ruimte krijgen om te groeien en om (internationaal) te concurreren.
Om die reden blijft de VVD zich inzetten om de rapportageverplichtingen voor bedrijven te verlichten met ten minste 25%.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
05M121
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M06102
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex