Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

Návrhy usnesení - 8. volební období Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.