Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

Příspěvky při rozpravách v plénu - 8. volební období Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb (rozprava) LT

12-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-12(2-642-5000)

Evropský sociální fond plus (ESF+) (rozprava) LT

15-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-15(2-576-0000)

Situace zdravotně postižených žen (rozprava) LT

29-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-29(2-065-0000)

Hodnocení zdravotnických technologií (rozprava) LT

01-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-01(1-095-5000)

Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu (rozprava) LT

13-09-2018 P8_CRE-REV(2018)09-13(4-081-0000)