Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

Otázky k písemnému zodpovězení - 8. volební období Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

EU Disability Card EN

13-02-2019 E-000852/2019 Komise