Please fill this field
Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen předsednictva

Litva - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Litva)

Datum narození : , Vilnius

Životopis Valdemar TOMAŠEVSKI

Původní znění : LT


Životopis   (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)

Aktualizováno: 26/02/2015

Vzdělání (kvalifikace a diplomy)

 • 1990 : vysoká škola, strojírenství: Institut stavebního inženýrství ve Vilniusu (dnes Gediminasova technická univerzita ve Vilniusu), obor strojní inženýrství

Profesní dráha

 • 2000-2009 : třikrát zvolen poslancem Seimasu (parlament Litevské republiky) (veřejné služby, veřejná správa)
 • 1997-2000 : tajemník městského zastupitelstva Vilniusu, místostarosta (veřejné služby, veřejná správa)
 • 1992-1997 : asistent/tajemník poslance Seimasu (veřejné služby, veřejná správa)

Politická dráha

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu

 • 1999-... : předseda Volební akce Poláků na Litvě
 • 1994-1999 : předseda Volební akce Poláků na Litvě pro vilniuské oblastní sdružení
 • 1994-1997 : místopředseda Volební akce Poláků na Litvě

Funkce v orgánech místní samosprávy

 • 1995-2002 : člen zastupitelstva městského obvodu Vilniusu
 • 02/2000-11/2000 : místostarosta, městské zastupitelstvo Vilniusu
 • 1997-2000 : tajemník, městské zastupitelstvo Vilniusu

Funkce v parlamentu členského státu

 • 2009-... : poslanec Evropského parlamentu
 • 2004-2008 : zástupce mluvčího Litevské rolnické strany v Seimasu
 • 2002-2003 : mluvčí poslaneckého klubu v Seimasu
 • 03/2001-09/2001 : mluvčí poslaneckého klubu v Seimasu

Ostatní činnosti

 • 1993-... : člen předsednictva sdružení „Lietuvos lenkų sąjunga“ (Svaz Poláků na Litvě), předseda vilniuského oblastního sdružení

Ocenění a vyznamenání

 • kříž komtura Řádu za zásluhy Polské republiky udělený za podporu dobrých přeshraničních vztahů mezi Litvou a Polskem
 • cena udělená televizní stanicí „TV Polonia“ za služby prokázané Polsku a Polákům žijícím v zahraničí

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg