Please fill this field
Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen předsednictva

Litva - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Litva)

Datum narození : , Vilnius

7. volební období Valdemar TOMAŠEVSKI

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
 • 16-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Lietuvos lenkų rinkimų akcija (Litva)

Místopředseda

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Běloruskem

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegace pro vztahy s Běloruskem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Náhradník

 • 07-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

all-activities

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o posílení jaderné bezpečnosti v EU a sousedních zemích

12-09-2011 P7_DCL(2011)0036 Nevzato v potaz
Valdemar TOMAŠEVSKI
Datum zahájení : 12-09-2011
Platné do : 15-12-2011
Počet signatářů : 43 - 15-12-2011

Písemné prohlášení o rovném zacházení se zemědělci v Evropské unii

24-02-2010 P7_DCL(2010)0011 Nevzato v potaz
Valdemar TOMAŠEVSKI Mirosław PIOTROWSKI Janusz WOJCIECHOWSKI Sandra KALNIETE
Datum zahájení : 24-02-2010
Platné do : 17-06-2010
Počet signatářů : 53 - 17-06-2010

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg