Please fill this field
Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen předsednictva

Litva - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Litva)

Datum narození : , Vilnius

Úvodní stránka Valdemar TOMAŠEVSKI

Místopředseda

D-BY
Delegace pro vztahy s Běloruskem

Člen

REGI
Výbor pro regionální rozvoj
DEPA
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Náhradník

DEVE
Výbor pro rozvoj
DROI
Podvýbor pro lidská práva

Poslední činnosti

Zajišťování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu (A9-0207/2020 - Marion Walsmann) LT

25-11-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Pritariau pranešimui, nes nepriimtina, kad Europos Sąjungoje vartotojams gali būti tiekiami produktai, kurie neatitinka ES saugos reikalavimų arba yra kitaip yra nesuderinami su teisinėmis nuostatomis, pradedant pavojingų cheminių medžiagų naudojimu gaminiuose, baigiant pavojinga programine įranga ir kitokio pavidalo pavojumi saugai. Reikia teisinės sistemos, kuri veiktų kaip komercinis saugumo kodeksas ir pagerintų vartotojų apsaugą, kad būtų pasiekta aukšto lygio vartotojų sveikatos apsauga ir saugumas. Manau, kad vartotojų apsaugos lygis neturėtų priklausyti nuo to, ar vartotojas perka internetu, ar tradicinėje parduotuvėje. Vartotojų apsauga turi būti vienoda. Reikia imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta pakankama vartotojų apsauga, nes daugelis internetinėse prekyvietėse parduodamų produktų neatitinka ES saugos taisyklių. Be to, Komisija turėtų atlikti trečiųjų šalių produktų saugos tyrimus, aktyviau stebėti internetines prekyvietes ir padidinti jų atsakomybę už produktų pardavimą.
Todėl Komisija, bendradarbiaudama su vartotojų organizacijomis ir valstybėmis narėmis, turi gerinti būdą kaip yra teikiama vartotojams informacija apie galimą, reikalavimų neatitinkančių ir atvežamų iš trečiųjų šalių produktų, perkamų internetinėse prekyvietėse, riziką. Mūsų vartotojų saugumas reikalauja tokių konkrečių veiksmų.

Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů (rozprava) LT

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-031-0000)
Příspěvky při rozpravách v plénu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg