Barbara LOCHBIHLER Barbara LOCHBIHLER
Barbara LOCHBIHLER
Německo

Datum narození : , Obergünzburg

7. volební období Barbara LOCHBIHLER

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Německo)

Předsedkyně

 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Podvýbor pro lidská práva
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro lidská práva

Poslanci

 • 16-07-2009 / 14-09-2011 : Podvýbor pro lidská práva
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Konference předsedů delegací
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Konference předsedů výborů
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Podvýbor pro lidská práva
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Konference předsedů výborů

Náhradnice

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 15-09-2011 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX)

18-01-2011 AFET_AD(2011)448907 PE448.907v02-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy

02-03-2010 AFET_AD(2010)438170 PE438.170v03-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o podpoře talentu v Evropské unii

19-11-2012 P7_DCL(2012)0034 Nevzato v potaz
Kinga GÁL Mojca KLEVA KEKUŠ Hannu TAKKULA Barbara LOCHBIHLER
Datum zahájení : 19-11-2012
Platné do : 19-02-2013
Počet signatářů : 178 - 20-02-2013

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o vývozu farmak používaných k výkonu trestu smrti ve třetích zemích

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Nevzato v potaz
Baroness Sarah LUDFORD Simon BUSUTTIL Ana GOMES Barbara LOCHBIHLER
Datum zahájení : 06-06-2011
Platné do : 06-10-2011
Počet signatářů : 168 - 06-10-2011

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o ochraně nezletilých Romů v Kosovu

20-09-2010 P7_DCL(2010)0069 Nevzato v potaz
Catherine GRÈZE Jean-Luc BENNAHMIAS Barbara LOCHBIHLER Kinga GÖNCZ Cornelia ERNST
Datum zahájení : 20-09-2010
Platné do : 20-12-2010
Počet signatářů : 125 - 20-12-2010

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.