Please fill this field
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Člen

Španělsko - Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Datum narození : ,

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 122 odst. 7) – Výroční zpráva za období 2016-2018

02-09-2020 AFCO_AD(2020)648269 PE648.269v02-00 AFCO
Loránt VINCZE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg