Philippe
JUVIN

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) - 8. volební období Philippe JUVIN

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu