Please fill this field
Paolo DE CASTRO Paolo DE CASTRO
Paolo DE CASTRO

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Člen

Itálie - Partito Democratico (Itálie)

Datum narození : , S. Pietro Vernotico

Životopis Paolo DE CASTRO

Původní znění : EN


Životopis   (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)

Aktualizováno: 24/05/2017

Vzdělání (kvalifikace a diplomy)

 • 21/12/2012 : čestný doktorát v oboru nutričních věd a technologií, Univerzita v Basilicatě (Itálie)
 • 06/05/2011 : čestný doktorát v oboru zemědělských věd a veterinárního lékařství, Univerzita v Kluži (Rumunsko)
 • 12/1980 : magisterský titul v oboru zemědělských a potravinářských věd, zemědělská a veterinární fakulta, Univerzita v Boloni

Profesní dráha

 • 1992-... : profesor zemědělské ekonomie, zemědělská a veterinární fakulta, Univerzita v Boloni (Itálie)
 • 1987-1992 : docent zemědělské ekonomie a politiky, Univerzita v Sassari (Itálie)
 • 1986-1987 : docent zemědělské ekonomie, Washington State University, Pullman (USA)

Politická dráha

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu

 • 2009-... : člen národního shromáždění Demokratické strany
 • 2009-2014 : člen celostátního vedení Demokratické strany

Funkce v parlamentu členského státu

 • 04/2008-07/2009 : místopředseda výboru pro zemědělství, italský senát (XVI. volební období)
 • 2006-2008 : poslanec italské poslanecké sněmovny (XV. volební období)

Funkce ve vládě členského státu

 • 2006-2008 : ministr zemědělství a lesnictví ve vládě Romana Prodiho
 • 1998-2000 : ministr zemědělství a lesnictví v obou vládách Massima D´Alemy

Funkce v orgánech EU

 • 2017 : první místopředseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 2014-2017 : koordinátor skupiny S&D ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 2011-... : člen delegace EP pro vztahy se Spojenými státy
 • 2009-2014 : předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v EP
 • 2009-2011 : člen delegace EP pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 2009-... : poslanec Evropského parlamentu, člen Skupiny Pokrokové aliance socialistů a demokratů
 • 2000-2002 : zvláštní poradce předsedy Komise Romana Prodiho

Funkce v jiných evropských organizacích

 • 2000-2005 : odborný koordinátor Mezinárodního střediska pro moderní středomořská agronomická studia (CIHEAM), Paříž

Ostatní činnosti

 • 2001-2004 : předseda společnosti pro ekonomická studia Nomisma, Boloňa

Ocenění a vyznamenání

 • prosinec 2013: Velký kříž za zásluhy v oblasti zemědělství, rybářství a výživy;
 • červen 2013: cena udělovaná poslancům EP – poslanec roku za oblast zemědělství a otázek venkova
 • listopad 200: Rytíř velkokříže za zásluhy o Italskou republiku

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg