Please fill this field
Paolo DE CASTRO Paolo DE CASTRO
Paolo DE CASTRO

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Člen

Itálie - Partito Democratico (Itálie)

Datum narození : , S. Pietro Vernotico

Úvodní stránka Paolo DE CASTRO

Člen

INTA
Výbor pro mezinárodní obchod
BUDG
Rozpočtový výbor
AGRI
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
ANIT
Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy
D-US
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Náhradník

DMAS
Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
DMED
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Poslední činnosti

Measures against market disturbance to the veal sector EN

15-07-2020 E-004206/2020 Komise
Otázky k písemnému zodpovězení

ZPRÁVA o doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

13-06-2020 A9-0117/2020 PE650.385v02-00 AFET INTA
Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)
Kati PIRI Christophe HANSEN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg