Please fill this field
Paolo DE CASTRO Paolo DE CASTRO
Paolo DE CASTRO

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Člen

Itálie - Partito Democratico (Itálie)

Datum narození : , S. Pietro Vernotico

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) Paolo DE CASTRO

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

18-02-2020 BUDG_AD(2020)644803 PE644.803v02-00 BUDG
Paolo DE CASTRO

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

06-09-2019 AGRI_AD(2019)639624 PE639.624v02-00 AGRI
Paolo DE CASTRO

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg