Please fill this field

Vyhledávání

Asistenti Typ Poslanci
UAB Audifina
Osoby pověřené prováděním plateb
Aušra MALDEIKIENĖ
Juozas OLEKAS
UAB AUDITO FORMULE
Osoby pověřené prováděním plateb
Valdemar TOMAŠEVSKI
UAB Easyway.LT
Osoby pověřené prováděním plateb
Petras AUŠTREVIČIUS
UAB FINANSININKU GRUPE
Osoby pověřené prováděním plateb
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
UAB Gaudera
Osoby pověřené prováděním plateb
Rasa JUKNEVIČIENĖ
Andrius KUBILIUS
Liudas MAŽYLIS
UAB PRO PROFIT
Osoby pověřené prováděním plateb
Viktor USPASKICH
Krzysztof Michal UCHANSKI
Akreditovaní asistenti
Zdzisław KRASNODĘBSKI
UDVARDY AUDIT KFT
Osoby pověřené prováděním plateb
Katalin CSEH
Anna Júlia DONÁTH
Nina UHERCIKOVA
Místní asistenti
Milan UHRÍK
Afryea Kamaria UITERLOO
Akreditovaní asistenti
Dorien ROOKMAKER
Načíst více
Asistenti pro funkci místopředsedy/pro funkci kvestora
Asistenti místopředsedů a kvestorů jsou dočasní zaměstnanci Evropského parlamentu, kteří jsou místopředsedovi nebo kvestorovi nápomocni při výkonu jeho funkce, zejména při schůzích předsednictva, kvestorů nebo jejich pracovních skupin, a při plnění povinností spadajících do jejich působnosti. Pracují pod vedením a z pověření příslušného místopředsedy nebo kvestora a mohou se rovněž účastnit pracovních cest v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými předsednictvem.
Akreditovaní asistenti
Akreditovaní parlamentní asistenti jsou osoby, které si vybere evropský poslanec nebo několik evropských poslanců (tvořících sdružení) a které jsou zaměstnány na základě přímé smlouvy s Evropským parlamentem (EP). Pracují v prostorách Parlamentu v jednom ze tří pracovních míst – v Bruselu, Štrasburku nebo Lucemburku – a poskytují přímou asistenci poslancům v jejich práci, pod jejich vedením a na jejich odpovědnost na základě vzájemné důvěry.
Místní asistenti
Místní asistenti jsou fyzické osoby, které uzavřely pracovní smlouvy s poslanci a poskytují jim asistenci v členských státech, v nichž byli poslanci zvoleni. Tyto smlouvy se řídí právními předpisy příslušného členského státu.
Poskytovatelé služeb
Poskytovatel služeb je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu o poskytování služeb s poslancem za účelem poskytování asistence v členském státě, v němž byl poslanec zvolen. Poskytované služby musí být cílené, podrobně popsané a musí přímo souviset s výkonem mandátu poslance. Tato smlouva se řídí právními předpisy příslušného členského státu.
Osoby pověřené prováděním plateb
Osoby pověřené prováděním plateb jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají v členském státě řádné oprávnění k tomu, aby odborně zpracovávaly daňové otázky a otázky sociálního zabezpečení (podle vnitrostátního práva a případně podle práva Unie) vyplývající z pracovních smluv nebo ze smluv o poskytování služeb uzavřených poslancem.
Stážisté
Stážisté jsou osoby, které uzavřely s poslancem dohodu o stáži. Tyto stáže přispívají k evropskému vzdělávání a odborné přípravě a umožňují lépe pochopit fungování Parlamentu. Mohou být vykonávány jak v kancelářích Parlamentu, tak v členském státě, v němž byl poslanec zvolen.
Více informací naleznete v oddíle Ustanovení týkající se zaměstnanců.