Martina MICHELS Martina MICHELS
Martina MICHELS

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

Medlem

Tyskland - DIE LINKE. (Tyskland)

Fødselsdato : , Berlin

Hjem Martina MICHELS

Medlem

REGI
Regionaludviklingsudvalget
D-IL
Delegationen for Forbindelserne med Israel
DEPA
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Stedfortræder

CULT
Kultur- og Uddannelsesudvalget
DSCA
Delegationen til Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-Armenien, Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien

Seneste aktiviteter

OPINION on the recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Skyggeordfører for udtalelse
Pascal ARIMONT

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Skyggeordfører for udtalelse
Herbert DORFMANN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg