György HÖLVÉNYI György HÖLVÉNYI
György HÖLVÉNYI

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Ungarn - Kereszténydemokrata Néppárt (Ungarn)

Fødselsdato : ,

8. valgperiode György HÖLVÉNYI

Politiske grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier

 • 01-07-2014 / 25-08-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungarn)
 • 26-08-2014 / 01-07-2019 : Kereszténydemokrata Néppárt (Ungarn)

Medlemmer

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien
 • 13-04-2016 / 18-01-2017 : Udviklingsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udviklingsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder

 • 01-07-2014 / 12-04-2016 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget for Andragender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Nordmakedonien
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament
 • 23-09-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget for Andragender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Situationen i Syrien (forhandling) HU

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-492-0000)

Oversvømmelser i Europa (forhandling) HU

12-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-12(1-143-0000)

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om en europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder – Fremme af produktionen af proteinafgrøder og bælgplanter i EU's landbrugssektor

11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801 PE610.801v02-00 ENVI
György HÖLVÉNYI

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om en europæisk indsat for bæredygtighed

19-06-2017 DEVE_AD(2017)602902 PE602.902v03-00 DEVE
Elly SCHLEIN

UDTALELSE om palmeolie og rydning af regnskove

02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062 PE594.062v03-00 DEVE
Heidi HAUTALA

Beslutningsforslag

Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Programmet for retlige anliggender (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU

17-04-2019

Sor került a „Jogérvényesülési program” elfogadására is, amely eredeti célja a bírák továbbképzése, az európai igazságügyi együttműködés erősítése lett volna. A jelenlegi előterjesztés a programhoz azonban olyan új elemeket csatol, amelyek eltérnek az eredeti céltól. A program olyan civil szervezeteket erősítene, akik úgymond "védik" a jogállamiságot akár saját kormányuk ellen, és úgy finanszírozná ezen NGO-kat, mintha azok a tagállamok igazságügyi rendszereinek részét képeznék. Elfogadhatatlan számomra, hogy a politikai tevékenységet folytató civil szervezetek uniós forrásokból pénzeljék, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként a szöveg ellen szavaztam.

Programmet for rettigheder og værdier (A8-0468/2018 - Bodil Valero) HU

17-04-2019

Felháborító, hogy a ma elfogadott „Jogok és Értékek program” alapján mostantól az EU költségvetéséből - köztük a magyar adófizetők pénzéből - is finanszírozhatják az EU tagállamaiban a jogállamiság érvényesülését vizsgáló akár politikai szerepet játszó nem kormányzati szervezeteket. Magyarországon ezek az NGO-k köztudottan a Soros György nevéhez köthető szervezetek, amelyek az elmúlt évek során a jogállamiság köntösébe bújtatva hevesen támadták a magyar kormányt. Ellenzem a politikai tevékenységet folytató civil szervezetek uniós forrásokból való pénzelését, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként a szöveg ellen szavaztam. Ehelyett az EU külső határait védő tagállamok - így a magyar határkerítés - költségeit kellene megtérítenie az Európai Uniónak.

EF-statistikker over migration og international beskyttelse (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) HU

16-04-2019

Fontosnak tartom, hogy álljanak rendelkezésre hiteles, pontos és aktuális adatok az illegális bevándorlás súlyosságának megállapítása érdekében, viszont ezen adatok szolgáltatása nem róhat túl nagy terhet a tagállamokra. Ennél pedig még fontosabb, hogy az adatokat csak az illegális migráció megfékezése érdekében lehessen felhasználni, nehogy pedig egy esetleges állandó kötelező betelepítési kvóta tagállami részesedésének a kiszámításához járuljon hozzá. Szkeptikus maradtam az adatok végső felhasználására való tekintettel, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként tartózkodtam a végszavazásnál.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Forslag til EU-retsakt

Medlemmerne kan anmode Europa-Kommissionen om at fremsætte forslag til en EU-retsakt (en ny retsakt eller en ændring af en eksisterende retsakt). Forretningsordenens artikel 47

Forslag til EU-retsakt FORSLAG TIL EU-RETSAKT om forskelle i produkters indholdsdeklaration, sammensætning og smag på markederne i central-/østeuropæiske og vesteuropæiske EU-medlemsstater

26-04-2017 B8-0301/2017

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fremme af religiøs frihed i Pakistan og fordømmelse af den uberettigede tilbageholdelse af Asia Bibi

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Bortfaldet
Antonio TAJANI Lars ADAKTUSSON György HÖLVÉNYI Mairead McGUINNESS Elisabeth MORIN-CHARTIER Jan OLBRYCHT Marijana PETIR Cristian Dan PREDA Massimiliano SALINI Silvia COSTA David Maria SASSOLI Patrizia TOIA Dennis de JONG Peter van DALEN
Åbningsdato : 25-05-2016
Frist : 25-08-2016
Antal underskrifter : 282 - 25-08-2016

Skriftlig erklæring om forskelle i sammensætningen og kvaliteten af de produkter, der sælges på henholdsvis de østlige og de vestlige markeder i EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Bortfaldet
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Åbningsdato : 09-05-2016
Frist : 09-08-2016
Antal underskrifter : 141 - 28-07-2016

Skriftlig erklæring om en Europæisk dag for honning til morgenmad og en International dag for bier

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Bortfaldet
Franc BOGOVIČ Alojz PETERLE Patricija ŠULIN Mairead McGUINNESS Marijana PETIR Sofia RIBEIRO James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Ivan JAKOVČIĆ Elisabeth KÖSTINGER Albert DESS Paolo DE CASTRO Bronis ROPĖ Rosa D'AMATO Milan ZVER Romana TOMC Igor ŠOLTES Tanja FAJON Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Frédérique RIES György HÖLVÉNYI Mark DEMESMAEKER Pavel POC Anneli JÄÄTTEENMÄKI Kateřina KONEČNÁ Giovanni LA VIA Benedek JÁVOR Karl-Heinz FLORENZ Bart STAES Jo LEINEN Sirpa PIETIKÄINEN Vladimir URUTCHEV Norbert ERDŐS Annie SCHREIJER-PIERIK Marc TARABELLA Nicola CAPUTO Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Tomáš ZDECHOVSKÝ Dubravka ŠUICA Viorica DĂNCILĂ Renata BRIANO Mihai ŢURCANU Miroslav POCHE
Åbningsdato : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal underskrifter : 224 - 12-07-2016

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg