György HÖLVÉNYI György HÖLVÉNYI
György HÖLVÉNYI

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Ungarn - Kereszténydemokrata Néppárt (Ungarn)

Fødselsdato : ,

Skriftlige stemmeforklaringer György HÖLVÉNYI

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 ("EU4Health-programmet") (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) HU

13-11-2020

Az elmúlt kilenc hónap során bebizonyosodott, hogy az egészségnek milyen óriási hatása van a gazdaságra és a társadalomra. Az EU a kezdeti nehézségeket követően az elmúlt időszakban meghallgatva a tagállamok és az állampolgárok kritikáját új javaslattokkal állt elő. Az EU4Health program, illetve az Európai Egészségügyi Unió együttesen egy új fejezet nyithat meg az Uniós szintű egészségügyi politikában. Az EU az egészségügyért program a világjárvány kezelésén túl felhívja a figyelmet a rákellenes küzdelemre, az európai gyógyszerstratégiára, a ritka betegségben szenvedő betegekre és az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos kihívásokra is. Üdvözlendő továbbá, hogy a program egy ambíciózus pénzügyi kerettel rendelkezik. Az egészségügy tagállami hatáskör, így az európai baloldal által kezdeményezett, az európai egészségügyi minimumra tett javaslatokat a magyar néppárti delegáció nem, míg a jelentést támogatta a végszavazás során.

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) HU

12-11-2020

2010-ben a magyarok szabad akaratukból elzavarták a korrupt, az országot csőd szélére juttató és az emberek alapvető jogait lábbal tipró baloldalt és úgy döntöttek, hogy kétharmados többséggel ruházzák fel a Fideszt és a KDNP-t. A 2010-es választásokat követően azonnal elkezdődtek az indulatos baloldali támadások Magyarország ellen. Hazugságokkal vádolta meg Magyarországot már 2014-ben az EP Tavares-jelentése, amelyben benne volt az összes, azóta is folyamatosan hangoztatott baloldali rágalom kezdve az antiszemitizmus vádjával, a korrupcióval, a populizmus bélyegével, a sajtószabadság állítólagos halálán keresztül a jogállami intézmények ellen intézett támadásokról szóló hazugságokig. 
A baloldal támadásai közepette 2014-ben a magyarok szabad akaratukból ismét kétharmados többséggel támogatták a Fideszt. Még vehemensebbé váltak a baloldal támadásai, az EP bevándorláspárti többsége szavazási ügyeskedéssel  áterőltette  a Sargentini-jelentést a bevándorlást elutasító Magyarországgal szemben, és elindították a 7-es cikkelyes eljárást. 
2018-ban a magyarok megint kétharmados többséggel támogatták a Fideszt. A baloldal pedig arra a következtetésre jutott, hogy a magyarok nem értenek a fenyegetőzésekből, ezért eljött a módszeres és kíméletlen büntetés időszaka. Nos, ezt a büntetőintézkedést hívják - a baloldalra történelmileg jellemző abszurditással - jogállamisági mechanizmusnak.
A Fidesz és a KDNP EP képviselői megerősítették, a magyarokat nem lehet zsarolni. Nem engedjük, hogy a baloldal elvegye a harminc évvel ezelőtt újra kiharcolt szabadságunkat!

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af enkeltbegivenhederne MON 87427, MON 89034, MIR162 og NK603 (B9-0346/2020) HU

11-11-2020

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított
szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-
mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki
Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A
GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel
mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-
mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam a kifogást.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Den genetisk modificerede sojabønne SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) (B9-0349/2020) HU

11-11-2020

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam a kifogást.

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af enkeltbegivenhederne MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 og NK603 (B9-0347/2020) HU

11-11-2020

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam a kifogást.

Skovrydning (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) HU

22-10-2020

Az erdőirtás mozgatórugói sokfélék, összetettek és földrajzi területenként másképp kapcsolódnak egymáshoz. Az erdőirtásnak valóban számos negatív környezeti, gazdasági és társadalmi hatása van, különös tekintettel az éghajlatra, a biodiverzitásra és a szegénységre. A probléma kezelésében azonban az EP baloldali jelentéstevőjével nagyon különböző állásponton vagyok. Először is úgy gondolom hogy sem az irracionális hatálykiterjesztés, sem a túlzó felelősségi kérdések nem vezetnek hatékony megoldáshoz. Úgy gondolom ugyanis, hogy ahhoz, hogy a globális erdészeti védelmi mechanizmus működőképes legyen további intenzív előkészítő munkára van szükség. Ha aktívan kívánunk küzdeni az erdőirtás ellen, az EU-nak kezdeményező szerepet kell vállalnia sok területen. Ide tartozik a fejlődő országok kapacitásépítésének támogatása, az erdészeti irányítás megerősítése és a hiányosságok pótlása. Fontosnak tartom, hogy az EU támogassa a nemrégiben indított kezdeményezéseket: az éghajlatváltozás elleni globális szövetség például megfelelő keretet biztosít a fejlődő országokkal az erdőirtásról folytatott párbeszéd előmozdításához és az erdőirtás problémájának kezelésére irányuló erőfeszítések folytatását elősegítő nyomon követési intézkedésekhez. Ami biztos, hogy az erdőirtásra adott globális politikai válasz kialakításában az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia. A Közösségnek és a tagállamoknak együtt kell dolgozniuk az erőforrások egyesítése, és a fellépések kiegészítő jellegének biztosítása érdekében. Az erdőirtás elleni harcot több fronton kell megvívni, de nem a mostani jelentés által javasolt formában, ezért végszavazáskor tartózkodtam.

Beskæftigelses- og socialpolitik i euroområdet 2020 (A9-0183/2020 - Klára Dobrev) HU

21-10-2020

A jelentés kifejezetten az euróövezetről szól, mégis olyan ígéreteket tartalmaz, amelyek nem az euróövezet-tagállamokra korlátozódnak, hanem az EU minden tagállamára, ez pedig nonszensz. Ezen túl, a jelentésbe foglalt felelőtlen ígéretek mögött semmilyen pénzügyi forrás nincs, tehát ennek az árát végül az állampolgárok fizetnék meg a jövőben.
Különösen vitatott rész az európai minimálbér kérdése, melynek kidolgozása viszont tagállami hatáskör. Meggyőződésem, hogy csak a tagállamok határozhatják meg minimálbérüket, nemzeti politikájuk és gazdasági képességeik figyelembevételével. Minden ezzel ellentétes törekvés éppen ellenkező hatást fejt ki. Nagyon fontos, hogy a minimálbért minden országban a nemzeti hagyományokkal összhangban kell megállapítani, tiszteletben tartva a nemzeti szintű szociális partnerek autonómiáját és a jól működő kollektív tárgyalási modelleket.
A progresszív adózás bevezetése nem hatékony és adóelkerüléshez vezet. Nonszensz továbbá az is, hogy az Európai Szemeszter keretében szeretnék a jogállamisági kritériumokat vizsgálni, holott az alkotmányjogi kérdés, nem pedig gazdaságpolitikai. A jelentés ebben a formájában elfogadhatatlan, ezért szavazatommal ennek elfogadását nem támogattam.

Retsakt om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba) HU

20-10-2020

A technológia segíti az emberek mindennapi problémáinak megoldását, számos kényelmi funkciót betölt, magában hordozva a folyamatos fejlődés lehetőségét.
Ugyanakkor a technológiai óriáscégek hatalmas gazdasági súlya és vitathatatlan társadalmi hatása valamennyi uniós tagállam figyelmét kivívta. Úgy gondolom, az a feladatunk, hogy biztosítsuk állampolgáraink maximális biztonságát az online térben, illetve garantáljuk az átláthatóság és a számonkérhetőség demokratikus alapértékeinek érvényesülését. Fontos, hogy ami jogellenes az online téren kívül, azt jogellenesnek kell tekinteni az online térben is. Ennek érdekében a platformoknak fokozottabban kell fellépniük a jogellenes tartalmak gyors felderítése és eltávolítása érdekében. A jogellenes tartalmakkal csak akkor tudunk leszámolni, ha a nemzeti szempontokat figyelembe véve a tagállamok összehangoltan és együttesen lépnek fel.
A digitális óriáscégek algoritmusokkal napi szinten befolyásolják életünket, befolyásolják a fogyasztási szokásainkat, döntéseinket; ezért fontos, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak, amennyiben egy digitális szolgáltatás mesterséges intelligenciát használ, és garantálni kell e szolgáltatás mivoltából keletkezett hiba orvoslását is. Ha a problémák kezelése elmarad, a mesterséges intelligencia téves döntésekhez vezethet, hamis adatokkal befolyásolhat egy-egy döntést.
Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy képesek leszünk-e kilépni a „digitális buborékból” és uralni a technológiát, vagy hagyjuk, hogy a technológia vegye át az irányítást az életünk felett. Egy olyan mesterséges intelligencia ökoszisztémát kell létrehoznunk, amely az emberek érdekeit szolgálja, az embereket állítja a központba.

Henstilling til Rådet og HR/NF om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) (A9-0165/2020 - Radosław Sikorski) HU

20-10-2020

Az állandó strukturált együttműködés (PESCO) megteremti a lehetőséget arra, hogy a tagországok jobban együttműködhessenek a védelem és a biztonságpolitika területén. Így a védelmi beszerzések és fejlesztések hatékonyabbá tehetőek. A PESCO egyik fő célja, hogy összehangolja a tagországok katonai kapacitását és erőforrásait, a PESCO végrehajtásáról szóló ajánlás pedig ezt hivatott még tovább javítani, ezért a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának tagjaként szavazatommal támogattam ennek elfogadását.

Europäisches Klimagesetz (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) HU

07-10-2020

Magyarország a klímaváltozás elleni küzdelemben mindig a kiemelkedő teljesítményt nyújtó államok között volt, kellően nagyratörő, ugyanakkor reális célkitűzésekkel. Úgy vélem, hogy az uniós 60 %-os kibocsátási célértéket azonban felelősen addig nem lehet támogatni, amíg nem tudjuk, hogy az Európai Unió mekkora forrásokat tud rendelkezésre bocsátani az ipar modernizálására. Ezen oknál fogva a jelentés végszavazásakor tartózkodtam. Mindig támogattam a reális célkitűzéseket, de úgy gondolom, hogy a nemzetgazdaságok növekedését gátló, irreális baloldali elképzelések helyett inkább környezet- és emberbarát klímavédelmi intézkedésekre van szükség. Sajnálatos, hogy az Európai Bizottság legújabb hatástanulmánya nem mutatta be a tagállami szintű hatásokat, ezért részletes modellezést is kell majd végezni, amihez persze idő kell. Véleményem szerint a klímacélok elérése mellett mindannyiunk felelőssége, hogy alacsonyan tartsuk a magyar családok rezsikiadásait, hiszen a hazai rezsiköltségek Európában a legalacsonyabbak között vannak. Ragaszkodunk ahhoz, hogy ne a családokkal fizettessék meg a költségeket a klímarombolók helyett, s el kell kerülni az élelmiszerek vagy az energia árának emelkedését! Ahhoz, hogy teljesüljön a klímasemlegességi cél, minden gazdasági ágazatnak cselekednie kell, viszont azt sem engedhetjük meg, hogy az ipari szereplők ellehetetlenüljenek.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg