György HÖLVÉNYI György HÖLVÉNYI
György HÖLVÉNYI

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Ungarn - Kereszténydemokrata Néppárt (Ungarn)

Fødselsdato : ,

Forespørgsler til skriftlig besvarelse (med svar) György HÖLVÉNYI

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg