Csaba
MOLNÁR

Skyggeordfører for betænkning - 8. valgperiode Csaba MOLNÁR

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215