Morten PETERSEN Morten PETERSEN
Morten PETERSEN

Gruppen Renew Europe

Medlem

Danmark - Det Radikale Venstre (Danmark)

Fødselsdato : , Kobenhavn

Hjem Morten PETERSEN

Næstformand

ITRE
Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Medlem

D-TR
Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

Stedfortræder

LIBE
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
D-US
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Seneste aktiviteter

Gaslagring (C9-0126/2022 - Cristian-Silviu Buşoi)

23-06-2022
Skriftlige stemmeforklaringer

Jeg stemte for denne betænkning, som er et at de første initiativer fra Kommissionens RePowerEU kommunikation, der blev publiceret d. 8. marts 2022 i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine og den deraf følgende energiforsyningskrise. Jeg bakker op om kerneelementer i Kommissionens forslag, og insisterer på, at Unionen og medlemsstaterne må tage nødvendige skridt til at sikre den kort-, mellem- og langsigtede forsyningssikkerhed, der er truet af Putin. Jeg mener, at vi på den lange bane må forblive fokuserede på blandt andet energieffektivitet og vedvarende energi, såsom vind- og solenergi. Selvom dette forslag ikke løser problemerne på lang sigt, er det vigtigt, at vi mindsker konsekvenserne af Putins krig.

EU's digitale covidcertifikat - unionsborgere (A9-0138/2022 - Juan Fernando López Aguilar)

23-06-2022
Skriftlige stemmeforklaringer

Jeg stemte for denne betænkning, der som den ene af to reguleringer om EU’s digitale COVID-19-pas præsenterer et framework for udstedelse, verifikation og godkendelse af de indbyrdes kompatible covid-19-pas, med henblik på at facilitere indehaverens udøvelse af sin ret til fri bevægelighed under covid-19-pandemien. Med de to reguleringer foreslår Kommissionen bl.a. at forlænge det digitale COVID-19-pas indtil 30. juni 2023, hvilket vil sikre, at rejsende fortsat vil kunne benytte deres digitale COVID-19-pas på rejser i EU, hvor medlemsstater måtte opretholde visse sundhedsforanstaltninger. Jeg stemte for denne betænkning, fordi forlængelse af anvendelsen af det digitale COVID-19-pas vil hjælpe borgerne til at kunne rejse frit og sikkert inden for EU, hvilket min gruppe, Renew, og jeg bakker op om. Det vil stadigvæk være op til medlemslandende, om de vil indføre restriktioner, der kræver et COVID-19-pas.

EU's digitale covidcertifikat - tredjelandsstatsborgere (A9-0137/2022 - Juan Fernando López Aguilar)

23-06-2022
Skriftlige stemmeforklaringer

Jeg stemte for denne betænkning, der som den ene af to reguleringer om EU’s digitale COVID-19-pas præsenterer et framework for udstedelse, verifikation og godkendelse af de indbyrdes kompatible COVID-19-pas, med henblik på at facilitere indehaverens udøvelse af sin ret til fri bevægelighed under covid-19-pandemien. Med de to reguleringer foreslår Kommissionen bl.a. at forlænge det digitale COVID-19-pas indtil 30. juni 2023, hvilket vil sikre, at rejsende fortsat vil kunne benytte deres digitale COVID-19-pas på rejser i EU, hvor medlemsstater måtte opretholde visse sundhedsforanstaltninger. Jeg stemte for denne betænkning, fordi forlængelse af anvendelsen af det digitale COVID-19-pas vil hjælpe borgerne til at kunne rejse frit og sikkert inden for EU, hvilket min gruppe, Renew, og jeg bakker op om. Det vil stadigvæk være op til medlemslandende, om de vil indføre restriktioner, der kræver et COVID-19-pas.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
06M031
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02088
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex