Morten PETERSEN Morten PETERSEN
Morten PETERSEN

Gruppen Renew Europe

Medlem

Danmark - Det Radikale Venstre (Danmark)

Fødselsdato : , Kobenhavn

8. valgperiode Morten PETERSEN

Politiske grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Radikale Venstre (Danmark)

Næstformand

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Medlemmer

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Stedfortræder

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Det Særlige Udvalg om Terrorisme

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation

12-06-2017 LIBE_AD(2017)601042 PE601.042v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

09-06-2017 LIBE_AD(2017)601038 PE601.038v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab

11-01-2019 LIBE_AD(2019)628589 PE628.589v02-00 LIBE
Martina ANDERSON

UDTALELSE om en omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi

13-12-2018 LIBE_AD(2018)629403 PE629.403v02-00 LIBE
Michał BONI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027

09-11-2018 LIBE_AD(2018)627774 PE627.774v02-00 LIBE
Jeroen LENAERS

Beslutningsforslag

Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Ændringer til Parlamentets forretningsorden (A8-0462/2018 - Richard Corbett) EN

31-01-2019

. – I appreciate the good intentions of the AM from the Greens concerning AM84 and AM85. However, I voted against AM84 and AM85 because secret ballots should be preserved for votes regarding personnel. I fully support efforts to open up the voting process on legislation and promote more transparency in the European Parliament in general. However, in terms of voting for individuals for positions in Parliament such as Quaestors, Vice-President and President, the MEPs should be able to vote freely according to the conscience - and without pressure from outside stakeholders.

Associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem EU, Grønland og Danmark (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) EN

31-01-2019

. – For decades, cooperation between the EU and Greenland has been strengthened and now covers important issues such as fisheries, research, environment and infrastructure. It is important to note that this report does not change this close cooperation.
I voted in favour of this report because it proposes a (small) increase in funding for Greenland. However, our support for the suggested new division of funding between the OCTs is dependent on the Council agreeing to the overall increase for the OCTs. In this regard, it is important to note that Greenland’s nominal funds must not be reduced as part of the next MFF. In addition, I would have preferred a stronger emphasis on Greenland’s strategic importance to the EU and on the special relations with Greenland.

Programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) EN

17-01-2019

. – I voted in favour of this report, because the European Union promised Lithuania assistance in decommissioning the old Soviet-era Iganilia nuclear power plant in Lithuania. This proposal helps the EU to live up to the commitment made at the accession of Lithuania to the European Union in co-financing the decommissioning of this plant. Decommissioning this plant is also an essential learning moment, and can heighten the EUs competence in closing these kinds of plans in the future.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

SKRIFTLIG ERKLÆRING om bestøvere, honningbiers sundhed og biavlssektoren

07-09-2015 P8_DCL(2015)0043 Bortfaldet
Ramon TREMOSA i BALCELLS Marit PAULSEN Andreas SCHWAB Paolo DE CASTRO Mark DEMESMAEKER Ulrike MÜLLER Morten PETERSEN Ian DUNCAN Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Marco ZULLO
Åbningsdato : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal underskrifter : 82 - 08-12-2015

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
06M031
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02088
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex