Franc BOGOVIČ Franc BOGOVIČ
Franc BOGOVIČ

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Slovenien - Slovenska ljudska stranka (Slovenien)

Fødselsdato : , Senovo

Hjem Franc BOGOVIČ

Næstformand

D-RS
Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

Medlem

REGI
Regionaludviklingsudvalget

Stedfortræder

AGRI
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
D-CN
Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
DACP
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Seneste aktiviteter

Et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 ("EU4Health-programmet") (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SL

13-11-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Podprl sem tudi poročilo »Program EU za zdravje«, ki določa okvir evropskega mehanizma za odzivanje na zdravstvene razmere, s katerim želimo okrepit sodelovanje na ravni EU in izboljšali pripravljenost v primeru zdravstvene krize. Strinjam se tudi z osnovno premiso poročila, da je treba vzpostaviti komunikacijski portal za javnost, na katerem bo EU objavljala preverjene informacije, obveščala državljane in se borila proti dezinformacijam. Prav tako podpiram okrepitev pristojnosti Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropski agenciji za zdravila (EMA).
Pandemija Covid-19 je namreč razkrila številne pomanjkljivosti nacionalnih zdravstvenih sistemov, med njimi njihovo odvisnost od tretjih držav pri dobavi zdravil, medicinskih pripomočkov in osebne zaščitne opreme. Zato moramo v EU okrepiti podporo razvoju evropskega sistema spremljanja, poročanja in obveščanja o pomanjkanju zdravil, medicinskih pripomočkov, cepiv, diagnostičnih instrumentov in drugih medicinskih izdelkov. S tem bomo preprečili razdrobljenost enotnega trga in zagotovili večjo razpoložljivost in cenovno dostopnost teh izdelkov, dobavne verige pa bi bile manj odvisne od tretjih držav.
Več pozornosti je treba nameniti tudi preprečevanju bolezni in nezdravih navad, med njimi škodljivim posledicam uživanja alkohola in tobaka, prav tako pa okrepiti načrt EU proti raku v skladu z evropskim načrtom za premagovanje raka.

Investeringsplan for et bæredygtigt Europa - finansiering af den grønne pagt (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SL

13-11-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Glasoval sem tudi za poročilo o Naložbenemu načrtu za trajnostno Evropo ‒ financiranje zelenega dogovora, ki predstavlja politični odziv Evropskega parlamenta na financiranje ozelenitve evropskega gospodarstva. V poročilu izražamo zadovoljstvo nad oblikovanjem evropskega načrta za okrevanje po covidu-19 in nacionalnimi načrti za okrevanje in odpornost, ki morajo biti oblikovani tako, da bo EU do l. 2050 lahko dosegla podnebno nevtralnost, kot je to zapisano v podnebni zakonodaji EU.
Poročilo med drugim določa, da naj javne naložbe prejmejo samo tisti nacionalni in regionalni programi, ki imajo največ možnosti za izpolnitev zastavljenih ciljev, za kar pa potrebujemo usklajene kazalnike trajnosti in ustrezno metodologijo za merjenje učinka. Da lahko naložba izpolnjuje merila zelenega prehoda, je namreč treba upoštevati tudi merila, določena v uredbi o taksonomiji. Poleg tega je treba nacionalne načrte za okrevanje uskladiti z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti. V poročilu pozivamo tudi k postopni opustitvi javnih in zasebnih naložb v gospodarske dejavnosti, ki so škodljive za okolje ali ga onesnažujejo, če so na voljo ekonomsko izvedljive nadomestne rešitve. Kot ključno ocenjujem določilo, ki državam članicam daje izključno pristojnost za določanje mešanice virov energije, saj države same najbolj vedo, kateri viri energije so zanje najbolj primerni, cenovno ugodni in socialno vzdržni.

InvestEU-programmet (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) SL

13-11-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Podprl sem tudi poročilo o predlogu vzpostavitve programa InvestEU, ki nadgrajuje investicijski program prejšnje Komisije, t.i. Junckerjev načrt.
Program InvestEU združuje Evropski sklad za strateške naložbe s 13 različnimi finančnimi instrumenti EU, ki so trenutno na voljo in predstavlja podlago za mobilizacijo naložb v višini 650 milijard EUR ter tako dodatno spodbuditi naložbe, inovacije in ustvarjanje delovnih mest v Evropi. Z glasovanjem v Evropskem parlamentu smo ponovno potrdili delni dogovor, ki sta ga Svet in Parlament o tej uredbi dosegla aprila 2019 ter podpira in izboljšuje novi predlog Komisije »Strateško evropsko naložbeno okno« za odziv na gospodarske učinke krize. Dodajamo tudi šesto okno za podporo solventnosti podjetij.

Franc BOGOVIČ
Franc BOGOVIČ

På EP NEWSHUB

RT @EPP_CoR: The @EU_CoR opinion on #Covid19 will provide a reality check of the #EU measures to fight the pandemic and gather evidence to improve EU policies based on the experiences of the local and regional level. @JokeSchauvliege @IntergroupRUMRA @Euromontana @Franc_Bogovic @dubravkasuica

RT @IntergroupRUMRA: Great webinar today! Special thanks to all the participants and VP @dubravkasuica @Franc_Bogovic @ClaraAguilera7 @RED_ruraleurope @Euromontana @EU_CoR Stay tuned!

RT @IntergroupRUMRA: Thanks to Co-Chairs @Franc_Bogovic for your participation during the webinar: " Big challenges are ahead us, but to succeed, we need to work together" @RED_ruraleurope @EU_CoR @Euromontana #RuralVisionEU #RuralEurope #SmartVillages #Intergroup

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg