Agnes JONGERIUS Agnes JONGERIUS
Agnes JONGERIUS

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Nederlandene - Partij van de Arbeid (Nederlandene)

Fødselsdato : , Vleuten-De-Meern

Hjem Agnes JONGERIUS

Medlem

EMPL
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
DASE
Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)

Stedfortræder

INTA
Udvalget om International Handel
DPAP
Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament
DACP
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Seneste aktiviteter

Anvendelsen af forordning (EU, Euratom) 2020/2092, mekanismen for konditionalitet vedrørende retsstatsprincippet (B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021) NL

25-03-2021
Skriftlige stemmeforklaringer

De PvdA in het Europees Parlement steunt de resolutie over de toepassing van de verordening over het conditionaliteitsmechanisme voor de rechtsstaat. De resolutie stelt duidelijk dat de toepassing van de verordening niet afhankelijk kan worden gemaakt van niet-bindende documenten en richtlijnen. De PvdA in het Europees Parlement is bezorgd om de tijd die nu al is verloren, en had daarom het liefst gezien dat een beroep wegens nalaten (onder artikel 265 van het verdrag) reeds via deze resolutie in gang werd gezet. De termijn van 1 juni die nu in de resolutie staat, zien we daarom als een harde deadline, wat concreet betekent dat als de Commissie op die dag de verplichtingen in de verordening niet is nagekomen, onmiddellijk een beroep wegens nalaten dient te worden aangetekend.

Agnes JONGERIUS
Agnes JONGERIUS

På EP NEWSHUB

Vanmiddag presenteer ik met @RadtkeMdEP ons rapport voor hogere minimumlonen in heel Europa. 📺 Kijk om 16.45 uur live mee naar de discussie in het Europees Parlement 👇 https://t.co/nTqwJCaYqB 

De hoorzittingen voor het Europese wetsvoorstel loontransparantie zijn van start gegaan. Tijd om het veelkoppige monster dat loondiscriminatie heet, bij de horens beet te pakken. #omdatikhetverdien https://t.co/oT1TWTCNhN 

Met hogere lonen in heel Europa, en een gelijker speelveld, kan iedereen zeker zijn van een eerlijke toekomst. Daar ga ik voor! Wij hebben onze openingszet met dit rapport gemaakt. Op naar de onderhandelingen! https://t.co/z77lilihvv 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg