Constanze KREHL Constanze KREHL
Constanze KREHL

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Tyskland - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Fødselsdato : , Stuttgart

Skyggeordfører for udtalelse Constanze KREHL

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske reformstøtteprogram

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00 REGI
Cristian GHINEA

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg