• Carlos   COELHO  

Carlos COELHO : Ordfører for betænkning - 5. valgperiode 

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning 1. om initiativ fra Den Hellenske Republik med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om proceduren for ændring af Sirene-Håndbogen (7180/2003 - C5-0149/03 - 2003/0808(CNS)) 2. om initiativ fra Den Hellenske Republik med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om proceduren for ændring af Sirene-Håndbogen (7179/2003 - C5-0148/2003 - 2003/0807(CNS)) - Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender  
- A5-0288/2003 -  
-
LIBE 
Betænkning om passage af de ydre grænser og udvikling af Schengen-samarbejdet (10846/1/1999 - C5-0042/2000) + 11329/3/1999 - C5-0043/2000) + (SCHAC 2533/1/2000 - C5-0729/2000) + SEK(2000) 1439 - C5-0730/2000 - 2000/2015(COS)) -Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender  
- A5-0233/2001 -  
-
LIBE