Asim ADEMOV Asim ADEMOV
Asim ADEMOV

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Bulgarien - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgarien)

Fødselsdato : , Dubnitsa

Hjem Asim ADEMOV

Medlem

CULT
Kultur- og Uddannelsesudvalget
DMAG
Delegationen for Forbindelserne med Maghreblandene og Den Arabiske Maghrebunion, herunder de Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Marokko, EU-Tunesien og EU-Algeriet
DMED
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Stedfortræder

AGRI
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PETI
Udvalget for Andragender
D-RS
Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

Seneste aktiviteter

Foie gras marketing standards EN

10-07-2020 E-004100/2020 Kommissionen
Skriftlige forespørgsler

Produkter med to forskellige kvaliteter på det indre marked

09-07-2020 O-000048/2020 Kommissionen
Mundtlige forespørgsler

Ekstraordinær, midlertidig støtte fra ELFUL som reaktion på covid-19-udbruddet (ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) BG

19-06-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Подкрепих изменението на Регламент (ЕС) № 1305/2013 за предоставяне на извънредна временна подкрепа за земеделските стопани в отговор на пандемията, причинена от COVID-19, като необходима допълнителна стъпка за ефективна и навременна помощ на европейските фермери с оглед запазване на дейността им през периода на кризата.
Извънредната подкрепа по линия на неизразходваните средства от програмите за развитие на селските райони (ПРСР), предоставя на държавите членки още един инструмент за финансова помощ на най-уязвимите и засегнати земеделски стопани и преработвателни МСП от хранително-вкусовия сектор. Прилагането на извънредната мярка в България се очаква да обхване голяма част от засегнатите над 33 000 малки и средни по размер стопанства в сектора на плодовете и зеленчуците, животновъдството и специфичното за България производство на маслодайна роза.
С одобрението на по-висок бюджет по извънредната мярка COVID-19 - до 2% от средствата по ПРСР, от Европейския парламент ясно заявихме, че европейските фермери се нуждаят от реална помощ тук и сега, за да преодолеят най-трудния период и да продължат земеделската си дейност с наличен оборотен капитал.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg