Bernd
LANGE

Bidrag til plenardebatter - 5. valgperiode Bernd LANGE

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Batterier og akkumulatorer

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(13)

Fluorholdige drivhusgasser

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(9)

Luftkvaliteten

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(13)

Økonomiske og finansielle retningslinjer

25-02-2004 P5_CRE(2004)02-25(5)

Beskatning af personbiler

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(15)

Emission af forurenende luftarter

20-10-2003 P5_CRE(2003)10-20(7)

Handel med kvoter for drivhusgasemissioner

01-07-2003 P5_CRE(2003)07-01(10)

Svovlindholdet i skibsbrændstoffer

03-06-2003 P5_CRE(2003)06-03(9)

Handel med kvoter for drivhusgasemissioner

10-10-2002 P5_CRE(2002)10-10(1)

Verdenstopmødet - klimaændring

25-09-2002 P5_CRE(2002)09-25(1)

To- og trehjulede motordrevne køretøjer

29-05-2002 P5_CRE(2002)05-29(14)

Kvaliteten af benzin og dieselolie

28-11-2001 P5_CRE(2001)11-28(8)

Kemikaliepolitik

13-11-2001 P5_CRE(2001)11-13(13)

Vurdering og styring af ekstern støj

01-10-2001 P5_CRE(2001)10-01(5)