Bernd LANGE Bernd LANGE
Bernd LANGE

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Næstformand

Tyskland - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Fødselsdato : , Oldenburg

5. valgperiode Bernd LANGE

Politiske grupper

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Medlemmer

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika

Stedfortræder

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

all-activities

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Batterier og akkumulatorer

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(13)

Fluorholdige drivhusgasser

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(9)

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Forespørgsler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg