Bernd LANGE Bernd LANGE
Bernd LANGE

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Næstformand

Tyskland - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Fødselsdato : , Oldenburg

7. valgperiode Bernd LANGE

Politiske grupper

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Medlemmer

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om International Handel
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
  • 16-06-2010 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om International Handel

Stedfortræder

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

all-activities

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt bæredygtig vækst

15-01-2013 INTA_AD(2013)497944 PE497.944v03-00 INTA
Bernd LANGE

UDTALELSE om virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning

18-12-2012 INTA_AD(2012)497943 PE497.943v02-00 INTA
Bernd LANGE

UDTALELSE om henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan

19-09-2012 INTA_AD(2012)494697 PE494.697v02-00 INTA
Bernd LANGE

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om en handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa

28-11-2013 INTA_AD(2013)521775 PE521.775v02-00 INTA
Metin KAZAK

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

24-10-2013 ITRE_AD(2013)514770 PE514.770v03-00 ITRE
Niki TZAVELA

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 – alle sektioner

06-09-2013 INTA_AD(2013)514779 PE514.779v02-00 INTA
Peter ŠŤASTNÝ

Forespørgsler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg