Bernd LANGE Bernd LANGE
Bernd LANGE

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Næstformand

Tyskland - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Fødselsdato : , Oldenburg

8. valgperiode Bernd LANGE

Politiske grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Formand

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om International Handel
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om International Handel

Medlemmer

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Udvalget om International Handel
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalgsformandskonferencen
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Udvalget om International Handel
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalgsformandskonferencen

Stedfortræder

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

25-06-2018 INTA_AD(2018)623690 PE623.690v02-00 INTA
Bernd LANGE

UDTALELSE om status for forbindelserne mellem EU og USA

22-06-2018 INTA_AD(2018)620975 PE620.975v02-00 INTA
Bernd LANGE

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020

21-02-2018 INTA_AD(2018)616876 PE616.876v02-00 INTA
Bernd LANGE

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning

21-02-2018 INTA_AD(2018)615264 PE615.264v02-00 INTA
Bendt BENDTSEN

UDTALELSE På vej til en europæisk energiunion

24-09-2015 INTA_AD(2015)560712 PE560.712v02-00 INTA
Klaus BUCHNER

UDTALELSE Europæisk energisikkerhedsstrategi

16-04-2015 INTA_AD(2015)546894 PE546.894v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg