Bernd LANGE Bernd LANGE
Bernd LANGE

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Næstformand

Tyskland - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Fødselsdato : , Oldenburg

Ordfører for udtalelse Bernd LANGE

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om virksomheders due diligence og virksomhedsansvar

28-10-2020 INTA_AD(2020)655776 PE655.776v02-00 INTA
Bernd LANGE

Udtalelse om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

25-09-2019 INTA_AL(2019)639813 PE639.813v02-00 INTA
Bernd LANGE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg