Markus FERBER
Markus FERBER

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Tyskland - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Tyskland)

Fødselsdato : , Augsburg

Ordfører for udtalelse Markus FERBER

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbne og retfærdige markeder i den digitale sektor (retsakt om digitale markeder)

29-09-2021 TRAN_AD(2021)691253 PE691.253v03-00 TRAN
Markus FERBER

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
14E162
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T11033
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex