Tomislav SOKOL Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Kroatien - Hrvatska demokratska zajednica (Kroatien)

Fødselsdato : , Zagreb

Hjem Tomislav SOKOL

Medlem

IMCO
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
D-TR
Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

Stedfortræder

REGI
Regionaludviklingsudvalget
D-ME
Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro
DMED
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Seneste aktiviteter

Makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemikrisen HR

15-05-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Gospodarska i financijska stabilnost u regijama proširenja i susjedstva iznimno je pogođena pandemijom bolesti COVID-19. Partneri se suočavaju s lošim stanjem platne bilance i nepovoljnom fiskalnom situacijom, a što vodi gospodarstva u postepenu recesiju.
Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi biti izvanredan financijski instrument za nevezanu i nenamjensku potporu platne bilance, kojom se žele riješiti hitne potrebe korisnika za vanjskim financiranjem u kombinaciji s nepreventivnim kreditnim aranžmanom s MMF-om. Cilj makrofinancijske pomoći Unije je pružanje potpore i ponovno uspostavljanje održivog stanja vanjskog financiranja partnera, a time i pružanje potpore njihovom ponovnom gospodarskom i društvenom razvoju. S obzirom na važnost makrofinancijske pomoći prema našim partnerima, podržao sam ovu rezoluciju.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester HR

15-05-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala je naglo smanjenje zračnog prometa, koji je u Europskoj uniji na kraju ožujka 2020. pao za približno 90% u odnosu na ožujak 2019. Uzrok tomu su znatan pad potražnje za prijevozom i izravne mjere poput zatvaranje granica i zabrane zračnog prometa, koje su donijele države članice i treće zemlje radi ograničavanja širenja pandemije. Ovaj nagli pad potražnje i do sad nezabilježen broj otkazivanja uzrokovali su ozbiljne probleme s likvidnošću za zračne prijevoznike. Tako se i oni zračni prijevoznici Unije, koji su prije pandemije bolesti COVID-19 bili financijski stabilni, suočavaju s problemima s likvidnošću koji bi mogli dovesti do privremenog oduzimanja ili poništavanja njihove operativne licence. Iz navedenog razloga potrebno je uvesti privremene mjere u svrhu očuvanja zračnog sektora i radnih mjesta unutar njega. Jedna od tih privremenih mjera odnosi se na to da u ovim okolnostima upravljačko tijelo zračne luke može izravno odabrati pružatelja zemaljskih usluga na maksimalno razdoblje od šest mjeseci. To produljenje odobrenja ima za cilj očuvanje radnih mjesta i prava radnika. S obzirom na nužnost hitnog djelovanja, podržao sam ovu rezoluciju.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende gyldigheden af certifikater og licenser (omnibus) HR

15-05-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Zbog izbijanja pandemije COVID-19 i teških posljedica koje ima na sektor prijevoza predlaže se donošenje Uredbe kojom će se utvrditi posebne i privremene mjere za obnovu i produljenje razdoblja valjanosti određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te za odgodu određenih provjera i redovnih osposobljavanja. Uredba će se primjenjivati na područje cestovnog i željezničkog prometa, prometa unutarnjim plovnim putovima te u području pomorske sigurnosti. Kako bi se zagarantirala pravna sigurnost, moraju se produljiti rokovi u kojima se određene potvrde moraju obnavljati. Pravila koja se odnose na periodično osposobljavanje vozača za cestovni prijevoz putnika moći će se produljiti za sedam mjeseci od datuma isteka valjanosti. Za isti rok će se moći produljiti i provođenje periodičnog tehničkog pregleda vozila. Budući da su zbog krize prijevoznici među najpogođenijim u EU, podržao sam ovu rezoluciju.

Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL

På EP NEWSHUB

RT @wellbeingEU: 📢 The European recovery from the COVID-19 pandemic makes the Health in All Policies approach ever more urgent. Please read our COVID-19 Declaration 👉 https://t.co/WryfamAAp2  @vonderleyen @SKyriakidesEU @TimmermansEU #HealthyEurope #Wellbeing4All

O raku još uvijek ne znamo dovoljno. Borba protiv raka prioritet je mog rada u @EP_Zagreb i nastavit ću se zalagati za više novca europskoj znanosti za istraživanje lijekova za karcinom. #EWAC2020 #EUCancerPlan https://t.co/iVNRCo8MmL 

Više od polovice svih karcinoma može se spriječiti ako se dijagnosticira na vrijeme. Čuvajte svoje zdravlje. #EWAC2020 #EUCancerPlan https://t.co/LWSSEjRz7U 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg