Niklas NIENASS Niklas NIENASS
Niklas NIENASS

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Medlem

Tyskland - Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Fødselsdato : , Marl

Skyggeordfører for udtalelse Niklas NIENASS

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Christian EHLER

UDTALELSE om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg