Manuel BOMPARD Manuel BOMPARD
Manuel BOMPARD

Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL

Medlem

Frankrig - La France Insoumise (Frankrig)

Fødselsdato : , Firminy

Ordfører for udtalelse Manuel BOMPARD

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om en ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling

08-09-2020 AGRI_AD(2020)652519 PE652.519v02-00 AGRI
Manuel BOMPARD

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg