Manuel BOMPARD Manuel BOMPARD
Manuel BOMPARD

Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL

Medlem

Frankrig - La France Insoumise (Frankrig)

Fødselsdato : , Firminy

Skyggeordfører for udtalelse Manuel BOMPARD

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer

01-02-2021 AGRI_AD(2021)660319 PE660.319v02-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

UDTALELSE mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO

17-12-2020 ITRE_AD(2020)655622 PE655.622v02-00 ITRE
Jens GEIER

UDTALELSE om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi

05-12-2020 ITRE_AD(2020)653859 PE653.859v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

UDTALELSE om tekniske og operationelle foranstaltninger til fordel for en mere effektiv og renere søtransport

11-11-2020 ENVI_AD(2020)650358 PE650.358v02-00 ENVI
Javi LÓPEZ

UDTALELSE om en ny industristrategi for Europa

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

UDTALELSE om maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse

29-06-2020 ENVI_AD(2020)650506 PE650.506v02-00 ENVI
Maria SPYRAKI

UDTALELSE om Kommissionens henstilling om en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

UDTALELSE om EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg