Leila CHAIBI Leila CHAIBI
Leila CHAIBI

Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL

Medlem

Frankrig - La France Insoumise (Frankrig)

Fødselsdato : , Dijon

Skyggeordfører for udtalelse Leila CHAIBI

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om konnektivitet og forbindelserne mellem EU og Asien

02-12-2020 TRAN_AD(2020)657369 PE657.369v02-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

UDTALELSE om forslag til den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

UDTALELSE om en ny strategi for europæiske SMV'er

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

15-07-2020 TRAN_AD(2020)650613 PE650.613v02-00 TRAN
Tilly METZ

UDTALELSE om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

Udtalelse om retningslinjer for budgettet for 2021 – Sektion III

25-03-2020 TRAN_AL(2020)648607 PE648.607v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg