Veuillez remplir ce champ
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

De Europæiske Konservative og Reformister

Medlem

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Fødselsdato : , Kępno

Hjem Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Medlem

REGI
Regionaludviklingsudvalget
FEMM
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
DKOR
Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø

Stedfortræder

IMCO
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
D-US
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Seneste aktiviteter

En koordineret europæisk indsats over for covid-19-udbruddet (forhandling) PL

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-097-5000)
Bidrag til plenardebatter

Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne PL

26-03-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Zagłosowałam za proponowanymi zmianami w Rozporządzeniu w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/931 zawiera zasadę "wykorzystaj lub strać", wedle której przewoźnicy lotniczy muszą wykorzystać 80% swoich przydziałów czasu na start i lądowanie w danym sezonie, aby móc korzystać z pierwszeństwa w stosunku do tej samej serii czasów na start lub lądowanie w adekwatnym sezonie lotniczym kolejnego roku.
W dynamicznej sytuacji rozprzestrzeniania się COVID-19 sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Konieczne jest zatem tymczasowe zawieszenie obowiązujących przepisów UE, które zobowiązują linie lotnicze do wykorzystania większości przydziałów czasu na start i lądowanie, jeśli nie chcą ich stracić w przyszłym roku. Zmiany w rozporządzeniu mają zapobiec tzw. "pustym przelotom", w ramach których linie lotnicze wykonują loty właściwie bez pasażerów, jedynie aby zachować swoje przydziały czasu na start i lądowanie. Takie przeloty miałyby szczególnie negatywny wpływ na gospodarkę i środowisko naturalne.
Pierwszy kwartał 2020r. może spowodować utratę 67 mln pasażerów
w europejskich portach lotniczych, ma to ogromny wpływ na transport lotniczy w całej Unii Europejskiej.

Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset] PL

26-03-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Pandemia COVID-19, dotknęła państwa członkowskie w sposób nagły i dramatyczny. Powoduje ona spustoszenia. Ludzie na całym świecie ciężko chorują i umierają. Hamuje wzrost gospodarczy, powodując gwałtowne spowolnienie działalności gospodarczej i inwestycji. W obecnej sytuacji niezbędne są dodatkowe środki publiczne, które zasilą systemy opieki zdrowotnej, wesprą przedsiębiorców, pracowników , wszystkich obywateli Zjednoczonej Europy.
Dlatego głosowałam za przyjęciem Inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa i niezwłocznym uruchomieniem dostępnych rezerw gotówkowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu natychmiastowego zwalczania kryzysu. Wartość inicjatywy to ponad 37 mld EUR z czego Polska będzie mogła wykorzystać blisko 7,5 mld Euro.
Obecnie niezwykle ważne jest zapewnienie niezbędnych dostaw dla naszych systemów opieki zdrowotnej (wyposażenie szpitali, zakup masek, inhalatorów), wsparcie obywateli aby uniknąć niewspółmiernego wpływu na dochody i miejsca pracy (pogramy wsparcia zatrudnienia), a także utrwalenia się skutków kryzysu. Ponadto środki te zasilą przedsiębiorstwa i zagwarantują płynność sektora finansowego (wsparcie kapitału obrotowego w MŚP).

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg